Товарни ремаркета

товарни ремаркета
  • - Височина на закрепване към теглича 430 ±35мм
  • - Условие за всички ремаркета:
    !Задължително условие за всички ремаркета е да има вертикално натоварване в точката на закрепване между 25 и/или 50 кг, препоръчана от производителя максимално натоварване.

до 750 кг

до 1000 кг

до 1300 кг

до 1800 кг

до 2700 кг

до 3500 кг