РЕМАРКЕ ЗА КАЯЦИ

 възможност за регулиране на височината и броя на преките.
Дължинаот 4,50м до 5,50 м
Широчина 2,40 м