Полезно

Изисквания при теглене на ремарке/колесар , съобразени със Закона за движение по пътищата.

Основни размери

Максимална дължина на ремаркето 12.0 м, максимална височина 4.0 м и мах широчина 2.55 м. Обща дължина влекач + ремарке 18.35 м.

Max тегло

Това е сумата от позволеното от производителя тегло на автомобила + позволеното от производителя тегло на ремаркето. Ремаркетата се делят на следните категории според теглото си:

- max тегло до 750 кг - категория O1 (спирачната система не е задължителна)
- max тегло от 3,500 кг-10,000 кг - категория O3 (постоянна спирачна система)

Категория на водача

B категория: могат да управляват автомобил с ремарке до 750кг /кат. О1/.
В + Е категория: могат да управляват автомобил с ремарке до 3500кг /кат. О2/

Спирачна система

Не е задължителна за ремаркета категория O1 (до 750 kg).
Задължителна за ремаркета категория O2 (инерционна система без директна връзка със спирачната система на автомобила).
Ремаркета категория O3 - задължително със спирачна система, свързана с тази на автомобила.

Колела

Размерът и товарният индекс на гумите и джантите трябва да отговарят на посочените в Сертификата за съответствие; Всички гуми и джанти на ремаркето трябва да са идентични. Дълбочината на протектора е не по-малко от 1.6 мм.

Периодичен технически преглед

Новорегистрираните ремаркета подлежат на ГТП до 2 години след датата на първа регистрация и на всеки 2 години след това. - max тегло от 750 кг до 3,500 кг - категория O2 (задължителни са инерционните спирачки)

Преди да потеглите на път проверете дали:

- куплиращия механизъм (лапата) е в изправност и е осигурен против отваряне
- осигурителното въже е закачено към автомобила
- светлините са в изправност
- болтовете на колелата са затегнати
- товарът е добре закрепен
- предният и задният капак /панелът за светлините на колесара/ са застопорени или демонтирани.
Теглото на товара не бива да превишава посочената стойност. Общото тегло на ремаркето не трябва да превишава допустимото за съответния автомобил. В случай, че нямате информация в големия талон на автомобила, максималното общо тегло на ремаркето без спирачки не трябва да превишава 50% от теглото на самия автомобил. Тежестта върху теглича на автомобила може да бъде от 3 до 10% от тглото на ремаркето, но не повече от посоченото на табелата на теглича. Не се допуска тегленето на ремарке, оказващо отрицателно усилие (повдигащо) върху теглича.

Поддръжка на ремаркето / колeсара

След първите 500 км пробег на новото ремарке проверете дали всички болтови сглобки са затегнати има луфтове в главините и при нужда ги притегнете. Тази проверка се прави на всеки 10,000 km.

Ремаркето трябва да се поддържа чисто, особено след употреба през зимния период или в солена вода. В противен случай повърхностите, ще потъмнеят и или ще започне корозия.

Не ползвайте ремаркето преди да са отстранени забелязаните нередности/неизправности. Повреди причинени от ползване на ремарке с неотстранена повреда/дефект не се поемат от гаранцията.

Гаранцията не покрива транспортни разходи, пропуснати ползи и др, а само стойността на труда и частите по отстраняване на дефекти и повреди възникнали от вложените материали и труд. Претоварването на ремаркето, превишаването на максимално допустимата скорост за продължително пътуване и други действия не отговарящи на нормалното приложение на ремаркето / колесара водят до отпадане на гаранцията.